In de 37 jaar dat ik als oefentherapeut-Mensendieck werkzaam ben heb ik geleerd dat fysieke klachten op het werk veelal een uiting zijn van onderliggende problematiek. Denk hierbij aan emotionele problemen, een ongezonde werksfeer of een conflict op de werkvloer.

Ik ben er dan ook van overtuigd dat er veel winst te behalen valt door in het werken aan vitaliteit en de reductie van ziekteverzuim de koppeling te maken tussen fysieke en emotionele gesteldheid. Een metafoor die dit illustreert is de ijsberg: fysieke klachten zijn vaak het eerst zichtbaar en waarneembaar, soms nog voordat de werknemer er zelf op alert is. Dit is de punt van de ijsberg die boven het water uitsteekt. In veel gevallen staan deze klachten in verbinding met het gedeelte van de berg wat zich onder water bevindt: de emotionele gesteldheid.

Inzicht is de helft van de oplossing.

Door de fysieke klachten op de juiste manier te “lezen” (als symptomen in plaats van oorzaken op zich) vervullen zij de functie van signaalgever voor onderliggende problematiek. Door hier mee aan de slag te gaan en de problematiek bij de wortel aan te pakken (in plaats van symptomen te bestrijden) kan er preventief veel gedaan worden en kan langdurige uitval (en daarmee hoge kosten) in veel gevallen worden voorkomen.

Naast oefentherapeut ben ik gecertificeerd mediator, conflictbemiddelaar, arbiter, en strategisch coach. Dit geeft mij de deskundigheid om breed in te zetten.

Mijn manier van werken kan getypeerd worden als toegankelijk, empathisch, praktisch en analytisch.